Upozornění na delší čekací doby – z důvodů “doběhu” epidemie COVID a zvýšenému zájmu pacientů o vyšetření, se v součsné době termíny prodloužily. Doufáme, že se vše brzy upraví k původnímu stavu a děkujeme za pochopení.