Na objednacím telefonu řeště většinu věcí – objednání, recepty apod. Konzultace budou probíhat až po ohlášení na objednacím telefonu.